Rozmowa z Erykiem Krasuckim [video]

Rozmowa z Erykiem Krasuckim [video]

Nowy odcinek kręciliśmy na niefunkcjonującym dworcu kolejowym na Niebuszewie. Wybór był nieprzypadkowy. Moim gościem był dr Eryk Krasucki, historyk, który w swoich badaniach zajmował się m.in. historią Żydów na terenach Pomorza Zachodniego. Ów dworzec był miejscem, w którym wielu Żydów po drugiej wojnie światowej wysiadało choć na chwilę.

Eryk Krasucki jest autorem książki „Historia kręci Drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów” (2018), która ukazała się przy okazji obchodów marca 1968 roku. Spora część naszej rozmowy poświęcona jest więc obecności i kulturze Żydów na terenach naszego regionu. Zainteresowanie badacza tą tematyką rozpoczęło się od zagłębienia w historię bigbitowego zespołu Następcy Tronów, w którego skład wchodzili Żydzi.

Innym polem zainteresowań Krasuckiego są postacie komunistów. Badacz chce pokazać niejdnowymiarowość tych postaci. Krasucki jest autorem biografii Jerzego Borejszy i Witolda Kolskiego. Na warsztacie historyka jest teraz pierwszy powojenny prezydent Szczecina – Piotr Zaremba.

Eryk Krasucki pochodzi z Drawska Pomorskiego i część jego działań poświęcona jest właśnie temu miastu. Współtworzy Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander”, w ramach którego ukazują się publikacje oraz organizowany jest m.in. cykliczny festiwal „Sztukaterie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.